Ilir Zoto – CEO & Avokat

E themeluar në 1996, studio jonë ka ofruar zgjidhje ligjore efektive, të përballueshme dhe shpesh jotradicionale për dhjetëra dhe qindra klientë tanë gjatë viteve. Studio jonë juridike përbëhet nga një ekip i shquar avokatësh ekspertë në pothuajse çdo fushë të ligjit që mund të përmendni, dhe për shkak të kësaj natyre gjithëpërfshirëse të shërbimeve ligjore që ne ofrojmë, studio jonë ka qenë në gjendje të qëndrojë tepër solide për vite të tëra

    Arsimimi

Consulting will help you assess your business scenario and offer you advice on tackling the challenges, making use of the opportunities and growing your business.

    Punësime të mëparshme

  • Junior Lawyer (2012 - 2014)
  • Financial Lawer at Atkins & McBeal (2014 - 2015)
  • Freelance Lawyer (2015 - present)

    Çështje të suksesëshme

Çfarë bëj për ju dhe kompaninë tuaj

Të drejtat civile janë të drejtat themelore që sigurohen nga çdo qytetar i vendit sipas kushtetutës. Ligji i jep çdo qytetari të drejtën të praktikojë fenë e tij ose të saj, të flasë lirshëm dhe të jetojë në vend pa asnjë diskriminim bazuar në racën, fenë, seksin, paaftësinë fizike ose mendore, moshën, statusin e emigracionit dhe të tjerët.

Për më tepër, ligji gjithashtu përfshin të drejtat politike të tilla si të drejtat e të akuzuarit, e drejta për të kërkuar dëmshpërblim ose mjetet juridike, të drejtat për të marrë pjesë në politikë dhe shoqëri civile, lirinë e shoqërimit, të drejtën e tubimit dhe të drejtën e votës, përveç të tjerëve.

Nëse mendoni se të drejtat tuaja civile po shkelen, mund të punësoni një avokat të të drejtave civile për t'ju siguruar mbrojtje e përshtatshme. Ndonjëherë, mund të mos jeni të sigurt nëse të drejtat tuaja janë shkelur apo jo. Mund të flisni me një avokat dhe të kuptoni nëse çështja juaj është e vlefshme apo jo. Ju duhet të siguroheni që të punësoni një avokat të së drejtës civile i specializuar në rastin tuaj të veçantë.

Duhet të merrni kohë për të zgjedhur avokatin e duhur për veten tuaj. Meqenëse, jo të gjithë avokatët janë të barabartë dhe kanë të njëjtën përvojë; ju duhet të punësoni më të mirën për të siguruar që janë ndërmarrë veprimet e duhura kundër palës së akuzuar.

Kontakt

Studio Legale Zoto
Blv. Ismail Qemali, P. 538
9402 Vlore, Albania

+355 33 227 262
+355 69 38 20 555
info@studiozoto.al

Klientët Besnik

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo