E drejta familjare merret me degën e së drejtës që ka të bëjë me të gjitha çështjet që lidhen me njësinë familjare ose marrëdhëniet e tjera shtëpiake si surrogati, partneriteti në familje, martesa, divorci, rrëmbimi i fëmijëve, neglizhenca e fëmijëve, mirëmbajtja e fëmijëve, rastet e atësisë, kujdestaria e fëmijëve, ushqimi, ndarja e pronës së familjes dhe çdo çështje tjetër familjare.

E drejta familjare është shumë e ndryshme nga degët e tjera të së drejtës pasi përfshin çështje private. Kryesisht avokatët e familjes veprojnë si ndërmjetësues dhe negociatorë. Gjykata gjithashtu vepron si ndërmjetës dhe përpiqet të pajtojë anëtarët e familjes për të zgjidhur çështjet e tyre mes vete duke ruajtur marrëdhënien e tyre. Ligji siguron një proces të strukturuar që lejon palët e përfshira të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre në mënyrë miqësore dhe jo përmes një procesi gjyqësor të kushtueshëm të gjatë që mund të vazhdojë me vite. Avokatët modernë të familjes i dekurajojnë familjet që të shkojnë në gjykatë pasi vendimi i gjykatës mund të ketë një opinion të favorshëm dhe mund të duhen vite për të zgjidhur çështjen.

Në ligjin bashkëpunues të familjes, të ndërmjetësuar nga një avokat me përvojë, mosmarrëveshjet zgjidhen me miqësi në mënyrë që të gjithë të fitojnë diçka. Kjo jo vetëm që i ndihmon familjet të qëndrojnë së bashku, por gjithashtu është më pak stresuese për avokatët e familjes. Rezulton në zgjidhjen e shpejtë të mosmarrëveshjeve brenda familjes pa shkuar në gjykatë.

33

31